Home

Wat zoek je?


Over deze site
Deze website geeft de meest voorkomende ziektes, schimmels en plagen van gewassen in de moes- en siertuin. Aan de laatste categorie wordt nog gewerkt.

In een gezonde bodem, dus met de juiste pH-waarde en een goede waterhuishouding, nemen planten voldoende voedingstoffen op en groeien zo gezond op. Daardoor neemt de weerstand toe en zijn de planten weerbaarder tegen allerlei ziektes en plagen. Maar ondanks het streven naar de optimale omstandigheden zijn ziektes en plagen niet uit te sluiten.

Vrijwel alle plantenziektes en -aandoeningen hebben een Nederlandse naam; vaak is die erg algemeen (roest) en daarnaast is de ene ‘roest’ de andere niet. Bovendien kent dezelfde aandoening per gewas een andere naam. Grauwe schimmel (Botrytis ssp.) kent vele namen, evenals bladvlekkenziekte. Ook vertonen sommige ziekteverwekkers bij de ene plant heel andere ziektebeelden dan bij de andere plant.

In het overzicht met gewassen wordt de gebruikelijke Nederlandse naam gegeven. In het overzicht van de ziektes en plagen wordt om verschillende aandoeningen met dezelfde naam te onderscheiden zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam gebruikt.

In het overzicht wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘ziektes’ en ‘schimmels’; dat heeft praktische redenen. Bij pluis en vlekken wordt gauw aan schimmels gedacht; in werkelijkheid is het verschil tussen ziekte en schimmel veel minder duidelijk. Aardappelziekte bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een waterschimmel (Oomycetes), een schimmelachtig micro-organisme.

Aaltjes behoren tot de rondwormen (Nematoda) en zijn geen insecten, toch vind je ze onder plaaginsecten omdat ze door de manier van aantasten dichter bij insecten staan dan bij ziektes en schimmels.

In de groep ‘overig’ staan alle oorzaken anders dan door aaltjes, insecten, bacteriën, virussen en schimmels aangebrachte schade aan planten en vruchten.

Uit het overzicht kan het beeld ontstaan dat insecten, ziektes en schimmels kieskeurig zijn in de keuze van hun ‘slachtoffers’. Soms is dat ook zo, maar heel veel insecten, schimmels en ziektes zijn dat niet.

In het overzicht wordt steeds per plant de belangrijkste ziekte, schimmel en plaaginsect genoemd. De lijst is niet uitputtend; er zijn helaas nog veel meer ziektes en plagen die het de tuinier lastig kunnen maken.

Onder Foto’s vind je pagina’s met foto’s van alle op de site aanwezige insecten en dieren.

Bij sierplanten wordt de eventuele giftigheid vermeld.

Aardbei 'Karina', foto Rasbak - CC BY-SA 3.0