Appelboom

Appelboom behoort tot een geslacht van kleine loofbomen of struiken van de rozenfamilie.

Foto: PlantEnPlagen

Appelboom (Malus domestica) behoort tot een geslacht van kleine loofbomen of struiken van de rozenfamilie. Malus omvat de appelboom en sierappels. De appel groeit in de gematigde klimaatzone. De boom bloeit in het algemeen van half april tot eind mei. Appelbloesem en de jonge vruchten zijn gevoelig voor nachtvorstschade.

Appels zijn plukrijp als je de appel aan de boom kunt knikken of draaien. Laten ze dan gemakkelijk los, dan zijn ze plukrijp.

Plaaginsect

herkennen bladluizen
Bladluis, foto: Luc Viatour – CC BY-SA 3.0

Misvormd en verfrommeld blad: bladluis.

Stipvormige plekjes op het blad; mijten aan de onderkant: bonenspintmijt.

Vraat aan de uitlopende knoppen en jonge blaadjes: spanrupsjes (ook wel trekmaden genoemd) van de (kleine) wintervlinder.

Door rups van fruitmot aangetaste Elstar, foto: TuinTekst

Wormstekige vruchten vroeg in het voorjaar, rode vlek rond het boorgat: fruitmot.

herkennen rupsen op perenboom
Spinsel van een duifmot in perenboom, foto: Dennis Schuitema

Spinsels met oranje rupsen tussen de bladeren: larven van de duifmot, een stippelmot.

Wit pluis van de appelbloedluis op appel, foto: Abrahami – CC By-SA 2.5

Wit plakkerig pluis, later gevolgd door gallen en houtige uitwassen: appelbloedluis.

Herkennen schade vruchtbeginsel appel
Boorgat van larve van de appelzaagwesp, foto: University of Maine

Vroeg in het voorjaar 2 mm grote bleekgroene rupsjes met zwarte kop, later bruin, bij de vruchtbeginselen.
Gaatjes van 2 tot 3 mm in de appel met oranjebruin appelpulp rondom het boorgat: larven (rupsen) van de appelzaagwesp.

Rupsen van de appelbladwesp, foto: Glorie Koen

Bleekgroene rupsjes vreten aan de bladranden. De rupsjes hebben een rij glimmende zwarte stippen aan de zijkant: appelbladwesp.

herkennen luizen op appelboom
Groene luizen op groeischeuten, foto: Frederik Ceyssens

Groene luizen op nieuwe scheuten – vooral in de zomer. De nieuwe scheuten krullen door de luizen en worden wat geremd in de groei. In het vroege voorjaar zijn ze beperkt zichtbaar: groene appeltakluis (Aphis pomi).

Schimmels & ziektes

Moniliarot, foto: TuinTekst

Bruinkleuring appels met schimmelsporen: moniliarot.

Appelschurft, foto: TuinTekst

herkennen appelschurft
Lichtgroene, matte vlekjes op het blad door appel-schurft, foto: CC0 Public Domain

Van lichtgroen naar bruin verkleurende vlekken op het blad, appels groeien niet, krijgen donkere vlekken met stervormige scheurtjes: appelschurft.

Schimmel op jong blad en bloesem: echte meeldauw.

Vruchtboomkanker, foto: Abrahami – CC BY-SA 3.0

Bast scheurt, tak verwelkt en er verschijnt rood schimmelpluis: vruchtboomkanker.

Rotte plekken op appels, neonectria, foto: Dominique Bauwens

Rotte plekken op appels; soms rond de steel en soms aan de neus: Neonectria.

Appel met bacterievuur, foto Paethon – CC BY-SA 3.0

Bloesem, blad, tak en twijg worden bruinzwart en verschrompelen verdikte plekken: bacterievuur.

Een bonte verzameling uitgegroeide takjes: heksenbezem. Alleen in Zuid-Nederland.

Overig

Wortelvelden op onderstam van een appelboom, foto: Angela Dijkgraaf

Op de onderstam ontstaan pleksgewijs beginnende wortelpuntjes. Een vochtige omgeving, langdurige regen en veel schaduw bevorderen het ontstaan van wortelvelden. Bomen met wortelvelden zijn vatbaarder voor bacterievuur en vruchtboomkanker omdat de wortelpuntjes evenzovele toegangspoorten vormen voor bacteriën en schimmelsporen. Bij droog en zonnig weer de plekken ruim uitsnijden en afdekken met wondbalsem.

Wespen op peer, foto: TuinTekst

Wespen tasten soms fruit aan.

Bruine, verdiepte vlekjes, foto: Rasbak – CC BY-SA 3.0

Verdiepte, bruine vlekken op de appel. Onder die plekken is de appel bruin en kurkachtig; de vlekjes smaken vaak bitter: kurkstip. Oorzaak is een calciumtekort.

Woelmuizen kunnen schade veroorzaken aan wortels van heesters en bomen
Woelmuis, foto: Susette Smeets

Jonge appelboompjes komen niet in blad; de wortels zijn weggevreten: woelmuizen.

Vlekken op appel, goudreinet, zonnebrand
Bruine vlekken (zonnebrand) op goudreinet, foto: Roelfina Van de Weg

Tijdens heet zomerweer (temperaturen boven de 30ºC) verschijnen rode vlekken op de rijpende appels: zonnebrand.

herkennen schade aan takken
Kaalgevreten takken van een jonge fruitboom, foto: Jess (Rural Dreams)

In de winter willen hazen, konijnen er reeën nog wel eens aan de takken en stam van de appelboom knagen.

Oorzaken stamscheur
Verticale scheur in de stam van een appelboom, foto: Tuinadvies.nl

Verticale scheuren in de bast van de stam: bastscheuren.

Herkennen korstmos op appelboom
Parmelia, een korstmos op de takken van een appelboom, foto: TuinTekst

Korstmos op de takken.

herkennen van vorstschade aan appelboom
Bruine plekken, verdroogde knoppen door vorstschade, foto: Steven Henderickx

In het vroege voorjaar: knoppen verdrogen, vaalbruine vlekken op het jonge blad: schade door nachtvorst.

Verwante onderwerpen